Skip to content Skip to footer

Czy Twój alkomat jest wystarczający, aby udowodnić swoje niewinność?

Kiedy zostajesz zatrzymany przez policję za jazdę po alkoholu, wiedząc, że nie jesteś winny, możesz czuć się zagubiony. Przepis prawa stanowi, że policja może użyć alkomatu do udowodnienia twojej winy. Jednak nie wszystkie alkomaty są wystarczająco dokładne, aby zostać uznane za alkomat dowodowy.

Czy limity alkoholu za kierownicą mają znaczenie?

Liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców stale rośnie. Prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu jest niebezpieczne i niezgodne z prawem w większości krajów na całym świecie. Aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze, wiele krajów ustanowiło limity promili alkoholu w wydychanym powietrzu dla kierowców.

Mimo że większość krajów na całym świecie przyjęła 0,05 promila jako limit, w rzeczywistości limity te mogą się różnić w zależności od kraju, stanu lub regionu. Na przykład w Stanach Zjednoczonych limity wahają się od 0,00 do 0,08 promila, podczas gdy w innych krajach limit wynosi zazwyczaj 0,05 promila lub mniej. Co więcej, w niektórych krajach, takich jak Francja, limity są znacznie niższe dla kierowców poniżej 25 roku życia, a w niektórych krajach, takich jak Hiszpania, kierowcy nie mogą mieć żadnych promili alkoholu.

Czy wszystkie alkomaty nadają się na alkomat dowodowy?

Kwestia czy każdy alkomat nadaje się na dowodowy jest bardzo często dyskutowana wśród kierowców i prawników. Alkomaty są szeroko stosowane w wielu krajach na całym świecie do wykrywania przedawkowania alkoholu w organizmie kierowcy. Urządzenia te są bardzo przydatne dla policji, ponieważ zapewniają im szybkie i dokładne wyniki. Jednak nie każdy alkomat nadaje się do używania jako sprzęt dowodowy. To, czy dany alkomat nadaje się do tego celu, zależy od jego specyfikacji i od tego, jakie wymagania musi spełnić, aby mógł być uznany za alkomat dowodowy.

Zgodnie z prawem wielu krajów, aby alkomat mógł być używany jako alkomat dowodowy, musi posiadać certyfikat jakości i spełniać określone wymagania. Wśród nich są m.in. dokładność, zakres pomiarowy i okres ważności. Aby osiągnąć maksymalną dokładność, należy korzystać z alkomatu, który został wyprodukowany przez uznanego producenta alkomatów. Spełnienie tych wymagań oznacza, że alkomat może być używany jako alkomat dowodowy.