Skip to content Skip to footer

Jak przebiega oddłużenie?

Zdarza się, że nieprzewidziane wydarzenia (choroba, utrata pracy, wysoka inflacja) znacznie pogarszają sytuację finansową rodziny. Stopniowo pojawiają się problemy z terminowym spłacaniem kredytów. Ostatecznie może to prowadzić do utraty płynności finansowej.

Jak wyjść z długów?

Nadmierne zadłużenie powoduje, że wiele osób poddaje się i nie podejmuje żadnych działań. Efektem tego jest dalsze powiększanie zobowiązań, banki wysyłają płatne monity, doliczają bardzo wysokie karne odsetki. Pętla zadłużenia stopniowo się zaciska.

Niektórzy próbują brać nowe pożyczki na spłatę starych długów, najczęściej kończy się to zwiększeniem kłopotów finansowych. Znacznie lepszym i skuteczniejszym sposobem na wyjście z długów są oddłużenia.

Na czym polega oddłużenie?

Wyprowadzenie finansów domowych na prostą i pozbycie się długów nie jest proste, wymaga wiedzy, konsekwencji oraz czasu. Warunkiem podstawowym jest nawiązanie kontaktu z wierzycielami, bardzo często umożliwi to wynegocjowanie niższych rat, zmiany terminu ich regulowania. Unikanie kontaktów najczęściej kończy się skierowaniem sprawy do sądu i egzekucją komorniczą, która wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Warunkiem Oddłużenia jest wprowadzenie oszczędności i sporządzenie bilansu budżetu domowego. Wszystkie w ten sposób środki muszą być przeznaczone na spłatę zadłużenia. Czasami może trwać to nawet kilka lat.

Kto zajmuje się oddłużeniem?

Oczywiście każdy dłużnik może sam negocjować z wierzycielami warunki oddłużania. Najczęściej jednak wiąże się to z dużą presją psychiczną oraz specjalistyczną wiedzą prawniczą. Z tych względów oddłużenie najlepiej jest powierzyć wyspecjalizowanej firmie antywindykacyjnej, która będzie negocjować warunki z poszczególnymi wierzycielami. Efektem może być umorzenie odsetek karnych, zmniejszenie rat lub kredyt konsolidacyjny na preferencyjnych warunkach. W trudnych sytuacjach firma prawnicza może przeprowadzić upadłość konsumencką, która dla wierzycieli bez majątku ruchomego i nieruchomego jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.